AV. DE MADRID, 89, 08028 BARCELONA
933 30 58 68

POLÍTICA DE PRIVACITAT


1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

AUTORTUÑO, S.L. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l'USUARI i l'informa que aquestes dades seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per a què tractem les teves dades personals i per què ho fem?

Segons el formulari on hàgim obtingut les teves dades personals, les tractarem de manera confidencial per assolir els següents fins:

  • En el formulari Contacte: Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable. (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)
  • Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els que aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. (per el consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)
  • Realitzar anàlisis estadístics i estudis de mercat. (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l'anonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

A qui facilitarem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers llevat que fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d'encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l'USUARI són:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets: AUTORTUÑO, S.L.. AV. MADRID, 89-93 BAJOS - 08028 BARCELONA (Barcelona). E-mail: autortuno@autortuno.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten de manera expressa i lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, essent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades a RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que d'acord amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions dels reglaments GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 del GDPR, pel qual són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per als quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el GDPR i la LOPDGDD per protegir els drets i llibertats de l'USUARI i li ha comunicat la informació adequada perquè pugui exercir-los.

Horario
Lunes a viernes: 09:30–14:00 16:30–20:00
Sábados: 10:00–14:00 Domingos: Cerrado

AV. DE MADRID, 89, 08028 BARCELONA

933 30 58 68